Tässä uusi ohjelmamme!

Feministinen puolue on kerännyt 5 000 kannattajakorttia ennätysajassa. Puolueyhdistys jättää hakemuksen puolueeksi rekisteröitymisestä tiistaina 13. joulukuuta ja julkaisee samalla ensimmäisen poliittisen ohjelmansa.

Tuore yleisohjelma esittelee Feministisen puolueen poliittisen linjan ja politiikan osa-alueet. Ohjelman läpileikkaavia periaatteita ovat syrjimättömyys, hyvinvointi ja inhimillinen turvallisuus. Puolue katsoo, että perinteinen politiikka ei ole onnistunut ratkaisemaan seksismiä, rasismia ja muita syrjinnän muotoja ja siksi tarvitaan feminististä politiikkaa.

”Naisten ja eri vähemmistöjen asema nähdään monissa puolueissa erilliskysymyksenä, jota edistetään kun ehditään ja kun siihen katsotaan olevan varaa. Poliittisten päätösten vaikutukset kohdistuvat kuitenkin usein juuri näihin ryhmiin. Esimerkiksi talouskuripolitiikka on osunut erityisen rankasti naisiin, vammaisiin ja siirtolaisiin”, sanoo puolueen puheenjohtaja Katju Aro.

Puolue tarjoaa nykyisen talouspolitiikan vaihtoehdoksi niin sanottua hyvinvointitalouden mallia. Siinä julkisia investointeja ohjataan hoivaan, hyvinvointiin ja sosiaaliseen infrastruktuuriin eli yhteiskuntaa uudistaville ja runsaasti työllistäville aloille. Investoinnit lisäävät yhteistä sosiaalista hyvää ja sitä kautta kaikkien hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Feministinen puolue ottaa ohjelmassaan voimakkaasti kantaa ihmisoikeuksien puolesta. Se katsoo, että yhteiskunta on tällä hetkellä erittäin jakautunut ja jakolinja kulkee nationalistisen ja feministisen maailmankuvan välissä.

”Euroopassa monet rasismilla kampanjoineet oikeistopopulistiset puolueet istuvat jo maiden hallituksissa. Nyt on se hetki, jolloin valitsemme, mitä näistä ajoista kirjoitetaan historiaan. Meidän valintamme on taistella rasismia vastaan – kaikkien yhdenvertaisuuden puolesta”, sanoo puolueen varapuheenjohtaja Katriina Rosavaara.

Yleisohjelman valmistelussa on kuultu puolueen jäseniä, asiantuntijoita ja tutkijoita ja sen sisällöissä on tehty yhteistyötä myös Ruotsin Feministiskt initiativ -puolueen kanssa. Ensimmäiset poliittiset aloitteensa puolue esittelee tammikuussa julkaistavassa kuntavaaliohjelmassa.

Feministinen puolue on perustettu kesällä 2016. Se piti ensimmäisen puoluekokouksensa 10.–11.12.2016 ja vahvisti samalla sääntönsä. Niissä se joutui luopumaan suunnitellusta kolmen puheenjohtajan mallistaan PRH:n muuttuneen laintulkinnan vuoksi. Puheenjohtajisto jatkaa uusilla titteleillä, mutta jakaa jatkossakin vastuunsa tasavertaisesti.

 

Katju Aro