Partiet är registrerat – nu behövs kandidater!

Feministiska partiet inleder sin verksamhet som officiellt parti. Justitieministeriet godkände partiets registreringsansökan och partiet infördes i partiregistret tisdagen den 10 januari. Det nya partiet letar nu efter kandidater för kommunalvalet i Helsingfors. I mån av möjlighet ställer partiet upp kandidater även i andra städer.

“Vi har som mål att få åtminstone en kandidat invald i Helsingfors. Rösttröskeln är dock hög för ett litet parti. Nu letar vi efter entusiastiska kandidater och stödtrupper för att delta i kampanjarbetet”, säger Katriina Rosavaara, partiets vice ordförande.

Feministiska partiet som grundades i juni förra året vill se ett jämställt och jämlikt samhälle där alla har möjlighet till ett gott liv. Med sin politik strävar partiet efter gränsöverskridande mänsklig, social och ekologisk hållbarhet.

“Mänskliga rättigheter ifrågasätts på ett sällan skådat sätt runt om i Europa idag. Vi behöver en folkrörelse som försvarar varje människas värde och bekämpar rasism, olikvärdighet och politik som bygger på rädsla. Vi vill vara denna folkrörelse och bjuder in alla finländare att skapa rörelsen tillsammans med oss", säger partiordförande Katju Aro.

Katju Aro