Suomeen on perustettu feministinen puolue

Feminististä ja antirasistista politiikkaa ajava uusi puolueyhdistys Feministinen puolue on pitänyt tänään perustavan kokouksensa. Yhdistys aikoo kerätä vaadittavat 5 000 kannattajakorttia ja rekisteröityä puolueeksi vielä ennen kevään 2017 kuntavaaleja.

Feministinen puolue nostaa politiikan keskiöön syrjimättömyyden periaatteen.

”Tällä hetkellä tasa-arvokehitys kulkee taaksepäin, siksi tarvitaan feminististä politiikkaa”, sanoo Maryan Abdulkarim, yksi puolueen perustajista. ”Epätasa-arvoon ja syrjintään liittyvät kysymykset ovat muissa puolueissa marginaalissa. Feministisessä puolueessa ne ovat politiikan lähtökohta.”

”Politiikasta tuntuu kadonneen kokonaan keskustelu siitä, minkälaista yhteiskuntaa puolueet haluavat rakentaa”,  puolueen toinen perustaja Katju Aro sanoo. ”Feministisellä puolueella on visio tasa-arvoisesta ja vauraasta Suomesta, jossa hyvinvointi kuuluu kaikille. Visio on mahdollista toteuttaa, jos poliittista tahtoa siihen löytyy.”

Puolueyhdistys on perustettu, koska perinteiset poliittiset ideologiat eivät ole onnistuneet ratkaisemaan syrjintää, seksismiä ja rasismia, jotka tiedetään yhtä lailla kapitalististen kuin sosialististen järjestelmien ilmiöiksi.

Esimerkiksi palkkaeroja on kaikissa palkkaluokissa. Sukupuolittunutta ja eri vähemmistöihin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa. Maahanmuuttajien lapset eivät pääse työmarkkinoille ja joutuvat usein elämään köyhyydessä. Vammaisten tai liikuntarajoitteisten ihmisten syrjintä on este osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Lapset, nuoret ja vanhukset jäävät sivuun yhteiskunnassa, jonka päätöksenteon normina ovat keski-ikäiset.

Feministisen puolueen mukaan ei riitä, että poliittiset puolueet sitoutuvat tasa-arvon edistämiseen, jos niiltä puuttuu näkemys siitä, millä keinoilla päämäärä voidaan saavuttaa.

”Aiomme haastaa muut puolueet täsmentämään tasa-arvopoliittisia kantojaan”, Aro sanoo.

Puolue syntyi Aron ja Abdulkarimin aloitteesta. Vaikka he molemmat toimivat myös Naisasialiitto Unionin puheenjohtajistossa, on puolue järjestöstä täysin itsenäinen hanke. Aro ja Abdulkarim kutsuivat hankkeen valmisteluun mukaan joukon ihmisoikeus- ja tasa-arvotyön ammattilaisia, aktiiveja ja tutkijoita, jotka ovat osallistuneet puolueen poliittisen linjan määrittämiseen.

Perustavan kokouksen jälkeen vetovastuu siirtyy puolueyhdistyksen vastavalitulle hallitukselle ja sen jäsenistölle, joka pääsee vaikuttamaan puolueen kuntavaaliohjelman sisältöön suoran demokratian kautta.

Uusi puolueyhdistys pyrkii esittämään uusia, konkreettisia keinoja, joilla kaikille avoin tasa-arvoinen ja yhdenvertainen yhteiskunta olisi mahdollista saavuttaa nykytahtia nopeammin. Puolueen tavoitteista voi lukea jo nyt osoitteessa feministinenpuolue.fi.

Puolueen perustava kokous pidetään Helsingissä 15.6. klo 19 alkaen. Puolueelle valitaan kokouksessa hallitus ja kolme puheenjohtajaa. Vaalin tulokset ovat luettavissa heti kokouksen päätyttyä Twitter-tililtä @fpuolue.

MedialleKatju Aro