Terveiset budjettiriiheen

Tänään hallitus käynnistää budjettiriihen, jossa se neuvottelee eduskunnalle annettavan talousarvioesityksen lopullisesta sisällöstä. Useat ihmisoikeus- ja työmarkkinajärjestöt ovat esittäneet toiveita siitä, mitä esityksen tulee sisältää.

Rohkeimmatkin toiveet ovat kaukana siitä, miltä feministinen talouspolitiikka voisi näyttää.

Feministinen talouspolitiikka on hyvinvointitaloutta. Se tarkoittaa, että julkisia investointeja suunnataan ensisijaisesti yhteiskuntaa uudistaville ja vaurastuttaville aloille kuten kasvatukseen, hoivaan ja koulutukseen.

Se tarkoittaa maksutonta päivähoitoa kaikille, niin että jokaisella lapsella on mahdollisuus varhaiskasvatukseen ja jokaisella aikuisella mahdollisuus tehdä töitä.

Se tasaa perhevapaat, niin että naisten työllisyys, palkat ja eläkkeet paranevat, isien on helpompaa viettää aikaa kotona lasten kanssa ja kaikenlaiset perheet yksinhuoltajista neliapiloihin voivat järjestää hoivan haluamallaan tavalla. Jos nuorten naisten työllisyys saataisiin samalle tasolle kuin perhevapaita tasanneessa Ruotsissa, vastaisi tilanteen korjaaminen puolta hallituksen työllisyystavoitteesta.

Feministinen talouspolitiikka nostaa tärkeimmäksi prioriteetiksi sen, että jokainen voi elää Suomessa turvassa pelolta ja väkivallalta, ja että jokainen saa väkivallasta selviytymiseen apua ja tukea. Matalan kynnyksen tukikeskuksia ja esteettömiä, kaikille avoimia turvakotipaikkoja tarvitaan läpi Suomen. Maksamme nyt siitä, että väkivaltaa kokeneet naiset eivät saa apua – Euroopan tasa-arvoinsituutin mukaan kaksi miljardia euroa joka vuosi. Miksi emme maksaisi 40 miljoonaa siitä, että apua saa heti ja väkivaltaa kokenut voi elää vapaana pelosta?

Feministinen talouspolitiikka ymmärtää, että kaikki, mikä vähentää syrjintää, eriarvoisuutta ja rasismia on investointi tulevaisuuteen. On lyhytnäköistä asettaa osattomia vastakkain leikkaamalla köyhiltä ja kasvattamalla siten maaperää vihalle ja rasismille.

Nykyinen hallitus ei tee feminististä talouspolitiikkaa. Sen sijaan se leikkaa koulutuksesta, julkisen sektorin hoiva-aloilta ja päivähoidosta, neuvottelee korotuksista päivähoitomaksuihin ja antaa valmiin perhevapaamallin pölyttyä ministeriön arkistossa. Se kiristää pakolaispolitiikkaa ja ruokkii rasismia. Se laiminlyö velvoitettaan tarjota apua ja turvaa jokaiselle väkivaltaa pakenevalle. Se ei itse huolehdi riittävistä palveluista väkivaltaa kokeneille, eikä myöskään turvaa apua tarjoavien järjestöjen rahoitusta.

Vähintä mitä hallitus voisi tehdä, on varmistaa, että väkivaltaa pakenevat saavat apua. Pelkästään viime vuonna 1 200 jäi ilman turvakotipaikkaa. Toive turvakotipaikkojen lisäämisestä ei ole mennyt läpi aiempina vuosina, eikä se mennyt läpi kesäkuussa, kun sitä viimeksi esitettiin hallitukselle naisten äänioikeutta juhlistavan juhlaistunnon alla.

Hyvä hallitus, siksi pyydämme, että osoitatte budjettiriihessä vähintään 40 miljoonaa euroa valtakunnallisen turvakotiverkoston ja väkivaltaa kokeneiden palvelujen vahvistamiseen. Näyttäkää, että Suomessa yhtäkään apua tarvitsevaa ei käännytetä tilanpuutteen vuoksi pois turvakodin ovelta.

KannanototKatju Aro