Sukupuolinormit nurin

Feministisen puolueen tavoitteena on yhteiskunta, jossa jokainen voi vapaasti määritellä seksuaalisuutensa ja sukupuolensa ilman pelkoa syrjinnästä ja jossa jokainen tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on. Yhdenvertaisuuden toteutuminen yhteiskunnassa vaatii heterosuhteisiin ja kaksinapaiseen sukupuoleen perustuvien normien purkamista lainsäädännössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutuksessa, työelämässä ja ihmisten arjessa.

Viime vuosina yhdenvertaisuutta edistävät lait ovat jääneet pöydälle yksi toisensa jälkeen ja lakialoitteet tasa-arvoisesta avioliittolaista ja äitiyslaista on jouduttu viemään eduskuntaan kansalaisaloitteiden kautta. Vuonna 2013 käynnistetty translain uudistus on keskeytetty, vaikka Suomea on toistuvasti huomautettu nykylain sisältämistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, kuten sukupuolenkorjauksen edellyttämästä sterilisaatiosta.

Feministinen puolue haluaa, että yhdenvertaisuutta edistetään aktiivisesti siihen tehtävään valittujen päättäjien toimesta, ei vasta kansalaisaloitteiden kautta. Feministinen puolue haluaa, että sukupuolen juridinen korjaaminen on ilmoitusasia ja Suomessakin otetaan käyttöön kolmas juridinen sukupuoli. Feministinen puolue haluaa vaikuttaa siihen, että henkilötunnuksesta ja nimilaista poistetaan sukupuolisidonnaisuus. Feministinen puolue haluaa, että transsukupuolisuus poistetaan tautiluokituksesta, sillä sukupuoli-identiteetti ei ole sairaus. Feministinen puolue haluaa, että itsemääräämisoikeus on aina sukupuolenkorjauksen keskiössä ja että valittuja hoitoja tuetaan taloudellisesti. Feministinen puolue haluaa, että lääketieteellisesti perustelemattomat toimenpiteet lopetetaan niiden lapsien kohdalla, joiden sukupuoli ei sovi normeihin tai ole määriteltävissä. Feministinen puolue haluaa, että julkiset tilat ovat kaikkien esteettömästi käytettävissä ja sairaalat, pukuhuoneet, vankilat ja julkiset käymälät suunnitellaan kaikkien tarpeet huomioiden. Feministinen puolue haluaa että transihmisiin kohdistuva väkivalta lisätään viharikoksen määritelmään ja koko viharikoslainsäädäntöä tarkastellaan uudelleen sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmasta.

Feministinen puolue haluaa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden turvallisuus ja hyvinvointi taataan tarjoamalla heille matalan kynnyksen tukipalveluita ja majoitusta lhbtiq-sensitiivisissä vastaanottokeskuksissa. Feministinen puolue haluaa, että myös samaa sukupuolta olevien parisuhteissa tapahtuva väkivalta huomioidaan auttamispalveluissa ja turvakodeissa. Feministinen puolue haluaa, että ihminen saa olla oma itsensä lapsuudesta vanhuuteen – siinä varhaiskasvatus ja vanhustenhoito ovat keskeisessä roolissa.

Vaihtoehtoa ei ole, sillä seksuaalisuutta ja sukupuolta normittavassa yhteiskunnassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elämää leimaavat näkymättömäksi tekeminen, uhka, viha, väkivalta ja myös muita korkeammat itsemurhaluvut.

Helsinki Pride -viikko huipentuu ylihuomenna Pride-kulkueeseen Helsingin keskustassa. Tämä ja muut vuoden aikana järjestetyt Pride-tapahtumat ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja monille ja osoitus sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Tavoitteet edistää yhdenvertaisuutta eivät kuitenkaan voi jäädä vain juhlapuheiden lupauksiksi. Feministinen puolue vaatii aktiivista politiikkaa syrjintää vastaan, jotta jokaisen oikeusturvan on mahdollista toteutua.

KannanototKatju Aro