Feministinen puolue: vaalit ratkaisevat, onko Suomi ihmisoikeuksien puolella

Tiedote 9.6.2018

Feministinen puolue aloittaa eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin huipentuvan vaalikauden puoluekokouksessaan Tampereella.

Feministisen puolueen puoluekokous käynnistää supervaalikauden, jonka aikana puolue osallistuu ensimmäistä kertaa maakunta-, eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin. Puolueen tavoitteena on kääntää Suomen poliittisen keskustelun suunta sekä vakiinnuttaa asemansa puoluekentällä.

“Ilmapiiri Suomessa on viimeisten vuosien aikana kiristynyt. Vaalit näyttävät, tuleeko Suomi seisomaan perus- ja ihmisoikeuksien puolella. Ääni Feministiselle puolueelle on ääni avoimen, demokraattisen ja ihmisarvoa yksiselitteisesti kunnioittavan yhteiskunnan puolesta”, Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

Kuluvan hallituskauden aikana perus- ja ihmisoikeuksia on kavennettu. Sosiaaliturvasta, työttömyysturvasta, pienituloisten naisten palkoista ja vammaisten henkilöiden välttämättömistä palveluista on leikattu. Turvapaikanhakijoiden oikeusturva on vaarannettu. Sukupuolivähemmistöihin kohdistuviin räikeisiin ihmisoikeusloukkauksiin tai naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ei ole puututtu YK:n huomautuksista huolimatta.

Feministisen puolueen tuleva vaaliohjelma esittää useita toimenpiteitä tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi politiikan kaikilla osa-alueilla. Puoluekokouksessa ovat esillä muun muassa kehitteillä olevat mallit asepalveluksen ja perhevapaiden uudistamiseksi sekä feministiseksi perustulomalliksi.

“Puolueiden ohjelmista puuttuu feministinen näkökulma. Siksi myös hyvää tarkoittavat uudistukset saattavat vahvistaa yhteiskunnassa jo valmiiksi vallitsevia epätasa-arvoisia rakenteita. Epäonnistunut perhevapaauudistus on yksi tällainen esimerkki. Toisaalta perustulo saattaa ohjata naisia osa-aikaisiin töihin tai jäämään kotiin. Feministinen perustulo on malli, jonka on tarkoitus aidosti edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikissa ihmisryhmissä”, Aro sanoo.

Puolue asettaa maakuntavaaleissa ehdokkaita ainakin Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Helsingin vaalipiireissä. Vaaleihin osallistutaan noin sadan ehdokkaan voimin. Puolueen kirkkain tavoite on kuitenkin saada vähintään yksi ehdokas läpi huhtikuussa 2019 järjestettävissä eduskuntavaaleissa.

Feministisen puolueen puoluekokous järjestetään 9.–10.6. Kulttuurikeskus Laikussa Tampereella.

 

Lisätietoja: Katju Aro, Feministisen puolueen puheenjohtaja, p. 045 133 6012 ja Veera Nurmenniemi, puoluekokouksen tiedotus, p. 050 4387998


Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden. Kesällä 2016 perustetulla puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. www.feministinenpuolue.fi.

 

 

 

 

 

 

 

Veera Nurmenniemi