Här hittar du alla våra kandidater på olika orter

Feministiska partiets kandidater i kommunalvalet enligt ort i Esbo, Helsingfors, Lojo, Borgå, Riihimäki, Tövsala, Tammerfors, Åbo och Vanda:

ESBO
652 Acquah, Sirpa, socionom YH
653 Haapala, Maija, socionom, studerande i samhällsvetenskap
654 Hiltunen, Aino-Maija, FM, planerare
655 Kärkkäinen, Hanni, företagare

HELSINGFORS
2 Ahola, Heidi, studerande i statsvetenskap
3 Aro, Katju, Feministiska partiets ordförande, grafisk designer
4 Brandt, Pia, FM, lärare
5 Eklund Nhaga, Laura, studerande
6 Elomaa, Laura, TM, kundrådgivare
7 Eskola, Kukka, frivilligarbetare, rehabiliteringsklient inom mental hälsa
8 Jensen, Anna, forskare och doktorand
9 Kamppila, Tuuli, EM
10 Kekäläinen, Haka, diakonipastor, lärare
11 Kemppainen, Annu, kulturproducent
12 Koski, Johannes, användargränsnittplanerare
13 Laiho, Tintti, tradenom, studerande i statsvetenskap
14 Laitinen, Irmeli, doktor i statsvetenskap, TM
15 Lehtinen, Isra, PM, lektor i islam
16 Lindstedt, Marjo-Sisko, EM, producent
17 Persson, Eva, fotograf, barnskötare
18 Petrovskaja, Vlada, bostadslöshetsarbetare, föreningssekreterare
19 Rosavaara, Katriina, bildkonstnär
20 Ruotsalainen, Nelli, FM, forskarstuderande
21 Simayijiang, Pazilaiti, studerande
22 Villman, Carmen, närståendevårdare
23 Virtanen, Vilma, studerande
24 Vähämäki, Salome, studerande
25 Yrjölä, Oskar, politices kandidat, studerande

LOJO
262 Ruoste, Hanna, socionom, YH

BORGÅ
174 Saari-Gomez, Anu, skrattyogainstruktör

RIIHIMÄKI
3 Kostia-Hakola, Taija, företagare, försäljare

TÖVSALA
2 Haarla, Seidi, skådespelare

TAMMERFORS
176 Saarela, Annamaija, FM, verkställande direktör

ÅBO
677 Eriksson, Panda, kulturproducent, FM-studerande
678 Ikola, Maria, studerande
679 Säisä, Mari, filosofie magister

VANDA
626 Cruz, Paula, barnmorska, studerande i rättsvetenskap
627 Helakallio-Ranta, Päivi, expert på våldsförebyggande arbete
628 Mölsä, Katja, konsult för företagsledningen, företagare
629 Kolehmainen, Anne, expert på invandring och integrering, filosofie magister

Cy Snellman