Mitä Suomen pitäisi tehdä taistelussa ilmaston­muutosta vastaan?

Helsingin Sanomat kirjoitti 9.10. hallitustenvälisen ilmastopaneelin tuoreesta raportista, jonka mukaan valtioiden pitää kiristää päästövähennyksiään rivakasti jotta ilmaston lämpeneminen voitaisiin saada rajattua 1,5 asteeseen. Puolueet ovat yksimielisiä siitä, että nyt vaaditaan toimia ennen kaikkea poliitikoilta.

Helsingin Sanomat kysyi kaikilta eduskuntapuolueilta neljä kysymystä ilmastonmuutoksen hillinnästä. Meiltä ei kysytty, mutta vastasimme silti. Eduskuntapuolueiden vastaukset pääsee lukemaan HS:n jutusta.

Mitä Suomen pitäisi tehdä taistelussa ilmaston­muutosta vastaan?

1. Pitäisikö hakkuita vähentää?
🌍 Pitäisi. IPCC:n suosituksen mukaan Suomen tulee leikata päästöjään 100–150%. Negatiivisiin vähennyksiin päästään vain, jos hiilidioksisia sitovia hiilinieluja eli metsää on riittävästi. Siksi metsän hakkuita tulee selvästi rajoittaa.

2. Pitäisikö Suomen luopua turpeen käytöstä?
🌍 Pitäisi. Suomen tulee luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä ja lakkauttaa niiden tuet vuoteen 2020 mennessä – tai mieluiten jo nyt. Luonnontilassa olevat suot ovat tärkeä hiilinielu.

3. Mitä liikenteen päästöjen vähentämiseksi pitäisi tehdä?
🌍 Tuetaan vaihtoehtoisiin polttoaineisiin siirtymistä – ei kuitenkaan puupolttoaineisiin, vaan erityisesti sähköön ja tulevaisuudessa vetyyn. Lisätään julkista tukea sähköautojen latausverkoston rakentamiseen. Tuetaan julkisen liikenteen edullisuutta, maksuttomuutta ja sujuvuutta ja otetaan käyttöön lentovero.

4. Ydinvoima ei tuota kasvihuonekaasupäästöjä. Pitäisikö sen osuutta energiantuotannosta lisätä?
🌍 Ei. Nykyiset voimalat riittävät, uudet investoinnit eivät olisi kannattavia ja riskien arvoisia.

Feministisen puolueen politiikan perustana ovat syrjimättömyys, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus. Tammikuussa 2017 rekisteröity puolue osallistuu seuraavan vuoden sisällä niin eduskuntavaaleihin, maakuntavaaleihin kuin eurovaaleihinkin. www.feministinenpuolue.fi.

Feministinen puolue