Kannanotto: Uusi translaki nyt

Feministinen puolue vaatii translain uudistuksen toimeenpanoa vielä tällä hallituskaudella. On kestämätöntä, että juhlapuheissa ihmisoikeuksiin sitoutuneen valtion johto ei suostu korjaamaan nykylain jyrkästi eriarvoistavia ja ihmisoikeuksia rikkovia käytäntöjä, joista Suomi on saanut useita huomautuksia.

Lakiuudistuksen tulee olla kokonaisuudistus, joka takaa kaikille yhdenvertaisen kohtelun yhteiskunnan eri instituutioissa ja joka ei aseta ketään eriarvoiseen asemaan hänen sukupuolensa perusteella. Lakiuudistuksen kantavaksi periaatteeksi tulee ottaa itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Mikään vähempi ei riitä.

Konkreettisesti se tarkoittaa seuraavaa: Sukupuolen juridisen vahvistamisen tulee olla ilmoitusasia. Sukupuolen vahvistamisen alaikäraja tulee poistaa. Lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus tulee poistaa laista kokonaan. Transsukupuolisuus tulee poistaa tautiluokituksesta, sillä sukupuoli-identiteetti ei ole sairaus. Riittävät lääketieteelliset hoidot niitä tarvitseville on kuitenkin turvattava lisäämällä tautiluokitukseen sukupuoliristiriita, josta osa transihmisistä kärsii. Henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuuden poistaminen tulee ottaa harkittavaksi. Nimilaista tulee poistaa sukupuolisidonnaisuus ja lainsäädännön, kuten tasa-arvolain, tulee muiltakin osin kattavasti heijastaa sukupuolen moninaisuutta. Lääketieteellisesti perustelemattomat toimenpiteet tulee lopettaa intersukupuolisten lapsien kohdalla.

Muutoksia tarvitaan myös kaupunkien ja kuntien arjessa. Julkisten tilojen tulee olla kaikkien esteettömästi käytettävissä. Sairaalat, pukuhuoneet, vankilat ja julkiset käymälät tulee suunnitella kaikkien tarpeet huomioiden. Yhteiskunnan tulee tukea jokaisen oikeutta olla oma itsensä ja tulla nähdyksi itsenään varhaiskasvatuksesta vanhustenhuoltoon.

Uutta lainsäädäntöä tulee valmistella kokemusasiantuntijoita kuullen. Vain siten voidaan taata oleellisesti sukupuolivähemmistöjen asemaa parantava uusi translaki.

Feministinen puolue marssii Helsingin Pride -viikon kulkueessa translain kokonaisuudistuksen puolesta. Hallitukselle lähetämme viestin: uusi translaki, nyt.

Katju Aro