Feministinen puolue: Eurooppa tarvitsee feminismiä enemmän kuin koskaan

Feministinen puolue nosti eurovaaleissa esiin tarvetta Euroopan unionin vahvemmalle roolille ihmisoikeuksien ja inhimillisen maahanmuuttopolitiikan puolustajana sekä ilmastojohtajana. Vaalien kokonaistulos oli torjuntavoitto, joka osoittaa, että feminististä politiikkaa tarvitaan Euroopassa enemmän kuin koskaan.

Ensimmäisiin eurovaaleihinsa osallistunut Feministinen puolue ei saanut vielä edustajaa Euroopan parlamenttiin. Feministisen puolueen tavoite vaaleissa oli tuoda ihmisoikeudet, inhimillinen maahanmuuttopolitiikka ja ilmastonmuutoksen torjunta vahvasti osaksi vaalikeskustelua. Puolueen ehdokkaat vaaleissa olivat Katju Aro, Tero Hannula ja Minna Karvonen.

Read More
Veera Nurmenniemi
Feministisen puolueen eurovaalikampanja käynnistyy – tavoitteena ihmisoikeuksien ja ilmastojohtajuuden kaikille avoin Eurooppa

Feministinen puolue aloittaa eurovaalikampanjansa tiistaina 7. toukokuuta. Puolueen vaaliohjelman kolme tärkeintä tavoitetta ovat ihmisoikeudet, inhimillinen maahanmuuttopolitiikka ja ilmastonmuutoksen torjunta. Puolue osallistuu vaaleihin kolmen ehdokkaan voimin.

Feministinen puolue korostaa eurovaaliohjelmassaan Siltoja, ei muureja, että turvallisen ja paremman elämän etsiminen on jokaisen oikeus. Inhimillisen maahanmuuttopolitiikan lisäksi Feministinen puolue vaatii Euroopan unionilta vahvaa roolia ihmisoikeuksien puolustajana ja ilmastojohtajuutta.

Read More
Veera Nurmenniemi
Feministinen puolue mukana eurovaaleissa

Feministinen puolue on julkistanut eurovaaliehdokkaansa ja osallistuu vaaleihin kolmen ehdokkaan voimin. Puolueen tavoitteena on nostaa EU:n maahanmuuttopolitiikka, ihmisoikeudet ja ilmastonmuutos eurovaalien tärkeimmiksi kysymyksiksi.

“Haluamme rakentaa Eurooppaa, joka puolustaa jakamatonta ihmisarvoa ajassa, jossa ihmisoikeuksia kohtaan hyökätään yhä voimakkaammin. Näissä vaaleissa on varmistettava, että Suomi on Euroopan unionissa vahva ihmisoikeuksien puolestapuhuja ja toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, sanoo puolueen puheenjohtaja Katju Aro.

Read More
Veera Nurmenniemi
Feministinen puolue jäi tavoitteestaan: työ yhdenvertaisen Suomen rakentamiseksi jatkuu

Feministinen puolue jäi ensimmäisissä eduskuntavaaleissaan vielä ilman kansanedustajan paikkaa. Puolue on kuitenkin nyt kasvanut valtakunnalliseksi puolueeksi ja suuntaa seuraavaksi kohti Europarlamenttivaaleja.

Vasta 2016 perustettu Feministinen puolue tavoitteli ensimmäisissä eduskuntavaaleissaan yhtä kansanedustajan paikkaa. Vaaliennusteissa kansanedustajan paikkaa povattiin Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Arolle, joka oli ehdolla Helsingin vaalipiirissä. Läpimenoa tavoiteltiin Helsingissä vaaliliitossa kolmen muun puolueen kanssa.

Read More
Veera Nurmenniemi
Helsinkiin on syntynyt uusi paperittomien ryhmä, jonka hyvinvointi kaupungin on turvattava

Feministisen puolueen Helsingin valtuuston 2. varavaltuuttu Heidi Ahola esitti tänä keskiviikkona kyselytunnilla kysymyksen koskien paperittomien helsinkiläisten asemaa. Kysymys kuului: Miten Helsinki aikoo huomioida uuteen paperittomien kaupunkilaisten ryhmään liittyvät haasteet ja varmistaa, että he eivät altistu työperäiselle hyväksikäytölle? Kyseessä on vakava inhimillinen ongelma ja on tärkeää, että Helsingissä ollaan tietoisia ilmiöstä. Kysymyksen tarkoitus olikin nostaa esiin kaikkien kaupunkilaisten yhdenvertaisuus, jota Helsinki on sitoutunut edistämään.

Read More
Feministinen puolue
Pinkit tuolit -flash mob eduskuntatalon portailla: Feministinen puolue haluaa astua vallan huoneisiin

Feministinen puolue järjesti torstaina 4.4. klo 17 eduskuntatalolla Pinkit tuolit -flash mobin. Tempauksellaan puolue osoitti haluavansa ottaa paikkansa vallan huoneissa, joissa päätökset tehdään.

Feministinen puolue osallistuu tänä keväänä ensimmäisiin eduskuntavaaleihinsa tavoitteenaan vähintään yhden ehdokkaan läpimeno. Kansanedustajan paikka vahvistaisi puolueen mahdollisuuksia vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.  

Read More
Heidi Kurvinen
Kysymyksiä ja vastauksia vaaliliitosta Helsingissä

Miksi Feministinen puolue on Helsingissä mukana pienpuolueiden vaaliliitossa?

Siksi, että olemme pyrkimässä eduskuntaan tosissamme ja tavoitteellisesti. Uskomme kuntavaalien tulosten perusteella, että meillä on erittäin hyvä mahdollisuus onnistua: tehdä historiaa ja saada eduskuntaan ensimmäinen Feministisen puolueen kansanedustaja.

Helsingissä läpimenoon tarvitaan minimissään noin 14 000 ääntä. Olemme arvioineet, että vaaliliiton avulla tämä on mahdollista. Ilman vaaliliittoa tavoite jäisi liian kauas.

Read More
Feministinen puolue
LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuus ja turvallisuus on osa toimivaa kaupunkia

Helsingin valtuustoryhmän kannanotto

Feministisen puolueen Helsingin valtuustoryhmä haluaa tuoda esiin huolensa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen majoitustilanteen saatavuudesta ja turvallisuudesta. Toukokuun loppuun mennessä pääkaupunkiseudulla tullaan sulkemaan neljä vastaanottokeskusta. Vastaanottokeskusten sulkemisen myötä häviää yhteensä 450 majoituspaikkaa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden erityisiä haasteita tunnistetaan harvoin, eikä niihin kyetä vastaamaan riittävästi. Tästä johtuen mainitut vähemmistöt kohtaavat haasteita myös vastaanottokeskuspalveluissa.

Read More
Feministinen puolue
Feministinen puolue vaati muutosta Suomen ihmisoikeuspolitiikkaan

Feministinen puolue vaati Suomen ihmisoikeuspolitiikan linjan muuttamista rasismin vastaisen päivän tempauksessaan Hakaniemen Pitkälläsillalla.

20-metrinen banderolli julisti “Siltoja ei muureja” Hakaniemen Pitkälläsillalla, kun Feministinen puolue vaati muutosta Suomen ihmisoikeuspolitiikkaan kansainvälisenä rasismin vastaisena päivänä. Pitkäsilta on ollut Helsingissä jakautuneen kansakunnan symboli, joka on konkreettisesti jakanut kaupunkilaiset rikkaisiin ja köyhiin, punaisiin ja valkoisiin sekä sisällissodan eri puolille. Tämä jako on määritellyt kaupunkia vielä 1990-luvulle asti. Viime vuosina vastaavanlaisia raja-aitoja on rakennettu ihmisten välille esimerkiksi, ihonvärin, alkuperän ja kansalaisuuden perusteella.


Read More
Veera Nurmenniemi
5 X vielä parempaa naistenpäivää!

Helsingin valtuustoryhmän naistenpäivän tervehdys.

Tänään juhlitaan kansainvälistä naistenpäivää. Meille se on syy nostaa esiin tasa-arvokysymyksiä, joiden toteutuminen tekisi Helsingin kaupungista entistä turvallisemman sekä naisille että sukupuolivähemmistöille. Siksi Feministinen puolue haluaa pitää esillä muun muassa seuraavia asioita.

Read More
Feministinen puolue
Feministinen puolue: Jehovan todistajien vapautuslain kumoaminen ei edistä vaan heikentää ihmisoikeuksia

Eduskunta päätti keskiviikkona 27.2.2019 Jehovan todistajien asevelvollisuuteen liittyvän erivapauden kumoamisesta. Lakimuutosta on perusteltu uskonnollisten ja muiden vakaumusten yhdenvertaisella kohtelulla. Feministisen puolueen mukaan päätös ei edistä yhdenvertaisuutta, vaan heikentää ihmisoikeuksia entisestään. 

Jehovan todistajien erivapauden poistamisen yhteydessä eduskunta jätti voimaan lain, jonka nojalla ase- ja siviilipalveluksesta kieltäytymisestä voidaan tuomita vankeuteen. Jatkossa rangaistus koskee myös Jehovan todistajia. Feministisen puolueen mukaan lakimuutos heikentää ihmisoikeuksia. 

Read More
Heidi Kurvinen
Ilmastopolitiikka on tulevaisuuspolitiikkaa - Feministinen puolue haluaa nuorten äänet kuuluviin

Ilmastonmuutoksen ehkäisy on mitä suurimmassa määrin ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymys. Ilmastopakolaisuus koskettaa ankarimmin köyhiä, naisia ja alkuperäiskansoja, vaikka 80 prosenttia historiallisista hiilidioksidipäästöistä on länsimaiden tuotosta. Lisäksi ilmastonmuutos on sukupolvikysymys: ilmastonmuutoksen torjumisesta päättävät aikuiset, mutta mikäli ilmastopolitiikka epäonnistuu, kantavat seurauksia nuoret.

Read More
Feministinen puolue
Feminististä puoluetta voi nyt äänestää koko maassa

Feministinen puolue on vahvistanut eduskuntavaaliehdokkaita kaikkiin vaalipiireihin. Puolueen vaalikampanja käynnistyy 25. helmikuuta Cafe Damascuksessa Helsingissä.

Feministinen puolue tavoittelee ensimmäisissä eduskuntavaaleissaan vähintään yhtä kansanedustajan paikkaa. Uusien vahvistuneiden ehdokkaiden myötä Feminististä puoluetta voi äänestää kaikissa vaalipiireissä.

Read More
Sara Mäkäräinen
Feministinen puolue haluaa kaikille nuorille mahdollisuuden harrastaa liikuntaa sukupuoleen katsomatta

Kaupunginvaltuusto käsittelee keskiviikkona 13.2. Feministisen puolueen varavaltuutettu Nelli Ruotsalaisen aloitteen Helsingin kaupungin ylläpitämien uimahallien ja pukuhuonetilojen muuttamisesta kaikki sukupuolet huomioiviksi.

Aloite edellyttää Helsingin kaupunkia kartoittamaan, miten yhdenvertaisuus toteutuu sen ylläpitämissä liikuntatiloissa sekä laatimaan yhteenvedon tarvittavista muutostöistä ja niiden kustannuksista.

Read More
Feministinen puolue
Feministisessä politiikassa hoiva on talouden osa, ei rasite

Esperi Caren yksityinen hoivakoti Ulrika suljettiin Kristiinankaupungissa Valviran toimesta useiden vanhusten hoitoon liittyvien laiminlyöntien vuoksi. Potilaita oli esimerkiksi jouduttu hoitamaan vuoteissa, koska henkilökuntaa ei riittänyt nostamaan heitä sängystä ylös. Hoivakoti Ulrika kiteyttää soten valinnanvapauden problematiikan: Kun yritys tavoittelee hoivalla voittoa, täytyy kustannukset saada alas. Silloin tingitään hoivan laadusta ja hoivattavien hyvinvoinnista.

Read More
Feministinen puolue