Tulevaisuuden visiomme

Yhteiskunta, jota määrittelee vapaus ja kannattelee rakkaus

Feministinen puolue on perustamisestaan lähtien puolustanut tinkimättömästi ihmisoikeuksia niin Helsingin kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa kuin mielenosoituksissakin. Teemme kansallisvaltioiden rajat ylittävää politiikkaa, jonka tavoitteena on ekologisesti ja inhimillisesti kestävä maailma – yhteiskunta, jota määrittelee vapaus ja kannattelee rakkaus. Jos haluat valita toisin, liity joukkoomme!

Miksi feministinen puolue?

Tarvitsemme poliittisen voiman, joka haastaa nykyiset ideologiat ja rakentaa hyvää yhteiskuntaa kaikille. Feministinen politiikka kumpuaa tämän päivän arjesta ja tähtää yhdenvertaiseen yhteiskuntaan, jossa kaikkien on hyvä elää. Demokraattinen, tasa-arvoinen ja vauras yhteiskunta rakennetaan sijoittamalla kaikkien hyvinvointiin. Perinteinen politiikka on ollut eturyhmien politiikkaa, jossa talous ja luokka ovat olleet keskeisiä analyysin välineitä. Perinteiset poliittiset ideologiat eivät ole kuitenkaan onnistuneet ratkaisemaan syrjintää, seksismiä ja rasismia, jotka tiedetään yhtä lailla kapitalististen kuin sosialististen järjestelmien ilmiöiksi.

Palkkaeroja on kaikissa palkkaluokissa. Sukupuolittunutta ja vähemmistöihin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa. Maahanmuuttajien lapset eivät pääse työmarkkinoille ja joutuvat usein elämään köyhyydessä. Vammaisten tai liikuntarajoitteisten ihmisten syrjintä on este osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Lapset, nuoret ja vanhukset jäävät sivuun yhteiskunnassa, jonka päätöksenteon keskiössä ovat keski-ikäiset. Nämä kysymykset ovat muissa puolueissa marginaalissa. Feministisessä puolueessa ne ovat politiikan lähtökohta.

Tilaa uutiskirje

Pysy perillä siitä, mitä puolueessa tapahtuu! Tilaa uutiskirjeemme.