Perustamiskokous

  • Kynnys ry Siltasaarenkatu 4 Helsinki, 00530 Finland

Feministisen puolueen ensimmäinen historiallinen kokous, jossa puolueyhdistys perustetaan. Keskustelua puolueen ideasta, puolueyhdistyksen sääntöjen hyväksyminen ja yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittaminen.