PUOLUEKOKOUS 2018

 
 
 Kuva puoluekokouksesta 2017. 

Kuva puoluekokouksesta 2017. 

 
 
 

FEMINISTISEN PUOLUEEN
PUOLUEKOKOUS 2018

AIKA:  La 9.6. klo 10–16 ja su 10.6. klo 10–16.
Ilmoittautuminen la klo 9.30 alkaen.

Paikka: Musiikkisali, Kulttuurikeskus laikku, keskustori, TAMPERE.
Tila on esteetön.

Suomeksi

 

Lämpimästi tervetuloa Feministisen puolueen puoluekokoukseen 9.–10. kesäkuuta Tampereelle! Kaksipäiväisessä kokouksessa päätetään puolueen laajoista poliittisista linjauksista ja tulevasta toiminnasta. Paras tapa jäsenille vaikuttaa puolueen toimintaan on osallistua puoluekokoukseen. Tutustu puoluekokouksen esityslistaan täällä ja muihin liitteisiin alla.

Kokouksen ensimmäisenä päivänä valmistaudumme vaaleihin ja järjestämme vaalikoulutusta. Keskustelemme myös politiikasta ja käsittelemme puoluekokousaloitteita. Tutustu aloitteisiin ja puoluehallituksen lausuntoihin ja päätösesityksiin täällä.

Sunnuntaina hyväksymme puoluekokousaloitteet ja käsittelemme muut sääntömääräiset asiat. Sunnuntaina puolueen hallitusta myös täydennetään uusilla jäsenillä sekä valitaan puolueelle puoluesihteeri. Ehdokkaisiin voit tutustua ennakkoon ehdokassivulla (lisätään 1.6.). Listaa täydennetään sitä mukaa kun uusia ehdokkaita ilmoittautuu. Viimeinen päivä ilmoittautua ehdokkaaksi on 7.6. Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle puolueen hallitukseen lähettämällä viestiä osoitteeseen tiimi@feministinenpuolue.fi. Lue tarkat ohjeet ehdolle asettumisesta täältä.

Ilmoittaudu puoluekokoukseen tällä lomakkeella. Muistathan, että osallistuminen edellyttää, että jäsenmaksusi on maksettu kokoukseen mennessä. Jos tarvitset uuden laskun tai et ole vielä saanut sitä, olethan yhteydessä osoitteeseen laskutus@feministinenpuolue.fi

Tutustu etukäteen:

Esityslista
Puoluekokousaloitteet
Ehdokkaat puoluehallitukseen (lisätään 1.6.)
Ohjeet puoluehallitukseen ehdolle asettumisesta
Toimintakertomus 2017  ja tilinpäätös 2017
Tilintarkastuskertomus (lisätään 1.6.)
Talousarvio 2019
Feministisen puolueen säännöt
Kokoussäännöt

Tule mukaan tekemään pinkkiä vallankumousta, yhteiskuntaa, jota määrittelee vapaus ja kannattelee rakkaus!

 

 

FEMINISTISKA PARTIETS
PARTIKONGRESS 2018

PÅ SVENSKA

TID:  Lördag 9.6. kl 10–16 och söndag 10.6 kl 10–16.
Incheckning lördag från kl 09:30


Plats: Musiksalen, Kulturcentret Laikku, Centraltorget, Tammerfors. 
Lokalen är hinderfri.

 

Du är varmt välkommen till Feministiska partiets partimöte i Tammerfors 9.–10. juni 2018. Under det två dagar varande mötet bestämmer vi om partiets stordragna politiska linjeringar och om kommande aktiviteter. Att delta i partikongressen är det bästa sättet för medlemmar att påverka partiets verksamhet. Bekanta dig med kongressens agenda här (på finska) och andra bilagor nedan.

Under partikongressens första dag förbereder vi oss för valen och ordnar valutbildning. På lördagen diskuterar vi även politik och behandlar partimötesinitiativ. Bekanta dig med propositionerna och partistyrelsens utlåtanden och beslutsförslag här (på finska).

På söndagen godkänner vi partimötesinitiativen samt behandlar övriga lagstadgade årenden. På söndagen väljs genom omröstning en partisekreterare och nya ledamöter och suppleanter i partistryrelse. Bekanta dig med kandidaterna på förhand. Uppgifterna kompletteras efterhand (1.6.). Alla medlemmar kan ställa upp för inval i styrelsen genom att mejla tiimi@feministinenpuolue.fi senast 7.6.  Läs instruktionerna (på finska) för hur du ställer upp som kandidat till styrelsen.

Du kan göra din förhandsanmälan här. Minns också att deltagande i partikongressen förutsätter att du har betalat din medlems- eller stödmedlemsavgift. Om du behöver en ny faktura eller om du ännu inte fått en, kontakta oss på: laskutus@feministinenpuolue.fi

Bekanta dig på förhand (bilagor på finska):

Agenda
Propositioner till partikongressen
Kandidater till partistyrelsen (1.6.)
Instruktioner för att kandidera till partistyrelsen
Verksamhetsberättelse och bokslut 2017
Revisionsberättelse (1.6.)
Budget 2019 
Stadgar för Feministiska partiet
Möte regler

Kom med i pink revolutionen, ett samhälle som definieras av frihet och uppehölls av kärlek!

 

 

THE 2018 FEMINIST PARTY'S
PARTY CONGRESS

IN ENGLISH

Time: Sat 9.6. 10 am – 4 pm and Sun 10.6. 10 am – 4 pm.
Registration: Sat 9.30 am onwards.

Place: Musiikkisali, Kulttuurikeskus laikku, keskustori, TAMPERE.
The venue is accessible for all.

 

You are warmly welcome to the Feminist Party's party congress June 9 and 10 in Tampere. During the two-day congress the party will decide on its main political principles and upcoming activities. For a member, the best way to make one’s voice heard, is to attend the congress. The agenda for the congress can be found here (in Finnish).

On Saturday, we will prepare for the elections and organize training. We will also discuss the party congress initiatives. The initiatives and the board’s statements and suggestions can be found here (in Finnish).

On Sunday, the party congress will decide on the initiatives. We will also elect a party secretary and add additional members to our executive committee. The list of candidates will be updated here by June 1. All party members are eligible for running as candidates. Should you wish to run as a candidate, email us by June 7 at tiimi@feministinenpuolue.fi . More information on how to run here (in Finnish).

Please fill in the form to sign up for the congress. And please note, that in order to attend the congress, your membership or support membership should be valid. If you are not sure whether your membership fee has been paid, you can contact our invoicing at laskutus@feministinenpuolue.fi.

Check beforehand (documents in Finnish):

Agenda for the Congress
Party Congress Initiatives
Candidates for the board (1.6.)
Guidelines on how to run as candidate
Annual report and final account 2017
Auditor's report (1.6.)
Budget 2019  
Feminist Party rules
Meeting rules

Join us in building a more feminist Finland!