PUOLUEKOKOUS 2017

 
 
Kuva perustamiskokouksesta. Puoluekokouksessa äänestetään puolueen johdosta ja luottamuspaikoista. Kuva: Satu Haavisto

Kuva perustamiskokouksesta. Puoluekokouksessa äänestetään puolueen johdosta ja luottamuspaikoista. Kuva: Satu Haavisto

 
 
 

FEMINISTISEN PUOLUEEN
PUOLUEKOKOUS 2017

AIKA:  La 23.9. klo 10–18 ja su 24.9. klo 10–15.
Ilmoittautuminen la klo 9.00 alkaen.

Paikka: Kannusali, Kannusillankatu 4, Espoo.
Tila on esteetön

Suomeksi

 

Feministisen puolueen ensimmäinen puoluekokous järjestetään Espoossa 23–24. syyskuuta 2017. Kaksipäiväisessä puoluekokouksessa päätetään puolueen laajoista poliittisista linjauksista, tulevasta toiminnasta ja äänestetään vaaleilla uusi puoluejohto. Paras tapa jäsenille vaikuttaa puolueen toimintaan on osallistua puoluekokoukseen. Tutustu puoluekokouksen esityslistaan täällä ja muihin liitteisiin alla.

Puoluekokouksen ensimmäisenä päivänä lauantaina hyväksytään puoluekokousaloitteita. Tutustu aloitteisiin ja puoluehallituksen lausuntoihin ja päätösesityksiin täällä.

Sunnuntaina äänestetään puolueelle uusi puoluejohto. Tutustu ehdokkaisiin ennakkoon ehdokassivulla. Sivua täydennetään, kun uusia ehdokkaita ilmoittautuu. Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle puolueen hallitukseen ilmoittautumalla osoitteeseen tiimi@feministinenpuolue.fi tai paikan päällä kokouksessa lauantaihin klo 12.30 saakka. Lue tarkat ohjeet ehdolle asettumisesta täältä.

Tarjoiluja varten pyydämme ilmoittautumisia ennakkoon osoitteeseen tiimi@feministinenpuolue.fi. Ilmoitathan etukäteen myös mahdollisista ruoka-aineallergioista tai tulkkauksen tarpeesta. Kerro myös, jos tarvitset yösijaa tai tukea matkakustannuksiin. Muistathan, että osallistuminen puoluekokoukseen edellyttää, että jäsen- tai kannatusjäsenmaksusi on maksettu. Jos tarvitset uuden laskun tai et ole vielä saanut sitä, olethan yhteydessä osoitteeseen laskutus@feministinenpuolue.fi.

 

Tutustu etukäteen:

Esityslista
Puoluekokousaloitteet
Ehdokkaat puoluehallitukseen
Ohjeet puoluehallitukseen ehdolle asettumisesta
Toimintakertomus 2016  ja tilinpäätös 2016
Feministisen puolueen säännöt

Lämpimästi tervetuloa vaikuttamaan!

 

 

FEMINISTISKA PARTIETS
PARTIKONGRESS 2017

PÅ SVENSKA

TID:  Lördag 23.9 kl 10-18 och söndag 24.9 kl 10-15.
Incheckning lördag från kl 09:00


Plats: Kannu-salen, Kannbrogatan 4, Esbo.
Lokalen är hinderfri.

 

Den första Feministiska partiets partikongress hålls 23–24 september 2017 i Esbo. Den två dagar långa partikongressen kommer att besluta om partiets allmänna politiska riktlinjer, partiets framtida verksamhet och kommer att välja en ny partiledning. Att delta i partikongressen är det bästa sättet för medlemmar att påverka partiets verksamhet. Bekanta dig med kongressens agenda här (på finska) och andra bilagor nedan.

Under partikongressens första dag, lördag, behandlas och godkänns propositioner. Bekanta dig med propositionerna och partistyrelsens utlåtanden och beslutsförslag här (på finska).

På söndagen väljs genom omröstning partiets ledning och styrelse. Bekanta dig med kandidaterna på förhand här. Uppgifterna kompletteras efterhand. Alla medlemmar kan ställa upp för inval i styrelsen genom att mejla tiimi@feministinenpuolue.fi eller genom att anmäla sig på mötet senast lördag kl 12.30.  Läs instruktionerna (på finska) för hur du ställer upp som kandidat till styrelsen.

För planering av serveringen ber vi dig anmäla dig på förhand tiimi@feministinenpuolue.fi. Meddela också på förhand om eventuella matallergier och behov av tolkning. Meddela också om du behöver inkvartering eller stöd för resekostnader.

Minns också att deltagande i partikongressen förutsätter att du har betalat din medlems- eller stödmedlemsavgift. Om du behöver en ny faktura eller om du ännu inte fått en, kontakta oss på: laskutus@feministinenpuolue.fi.

 

Bekanta dig på förhand (bilagor på finska):

Agenda
Propositioner till partikongressen
Kandidater till partistyrelsen
Instruktioner för att kandidera till partistyrelsen
Verksamhetsberättelse och bokslut 2016
Stadgar för Feministiska partiet

Välkommen att medverka!

 

 

THE 2017 FEMINIST PARTY'S
PARTY CONGRESS

IN ENGLISH

Time: Sat 23.9. 10 am–6 pm and Sun 24.9. 10 am –3 pm.
Registration: Sat 9.00 am onwards.

Place: Kannusali, Kannusillankatu 4, Espoo.
The venue is accessible for all.

 

Feminist Party’s Party Congress will be held for the first time on the 23rd and 24th of September in Espoo. In the two day long congress the party will decide on its main political principles and upcoming activities as well as vote for the new party lead. For a member, the best way to make one’s voice heard, is to attend  the congress. The agenda for the congress can be found here (in Finnish).

On Saturday the party congress will decide on party congress initiatives. The initiatives and the board’s statements and suggestions can be found here (in Finnish).

On Sunday the party congress will elect a chairperson,  deputy chairs, members of the executive committee and a party secretary. The candidates can be found here. The list of candidates will be updated until the congress starts. All party members are eligible for running as candidates. Should you wish to run as a candidate, email us as soon as possible tiimi@feministinenpuolue.fi or enroll at the congress on Saturday by 12.30. More information on how to run here (in Finnish).

In order for us to be able to be prepared with the right amount of servings,  we kindly ask you to register for the congress beforehand by emailing us: tiimi@feministinenpuolue.fi. Also, let us know about your food allergies and if you are in need of a translator, accommodation, or require compensation for travel costs.

Please note, that in order to be able to attend the congress, your membership or support membership should be valid. If you are not sure whether your membership fee has been paid, you can contact invoicing: laskutus@feministinenpuolue.fi.

 

Check beforehand (documents in Finnish):

The Agenda for the Congress
Party Congress Initiatives
Candidates for the board
Guidelines on how to run as candidate
Annual report and final account 2016
Feminist Party rules

Join us in building a more feminist Finland!