Kuntavaaliohjelma

Kaikkien kaupunki

Kuntavaaliohjelmamme Kaikkien kaupunki sisältää 30 aloitetta kohti yhdenvertaista ja syrjimätöntä kaupunkia. Ratkaisumme liittyvät kaupunki- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja kuntien turvapaikka- ja kotoutumispolitiikkaan.

Hyvässä kaupungissa jokaisella tulee olla mahdollisuus löytää paikkansa ja elää hyvää elämää. Se edellyttää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja edullista julkista liikennettä sekä palveluita, jotka ovat kaikkien saavutettavissa esteettömästi. Hyvä kaupunki ei tunne rajoja, vaan takaa jokaiselle perusoikeudet ja yhdenvertaisuuden. Se ottaa vastaan turvapaikanhakijoita, tarjoaa palveluita paperittomille ja tukee maahanmuuttajien työnsaantia ja koulutusta. Hyvä kaupunki huolehtii lapsistaan ja nuoristaan. Tavoitteemme on että, jokaisella lapsella on mahdollisuus päivähoitoon, kouluun ja jatko-opintoihin ilman taloudellisia tai sosiaalisia esteitä. Kenenkään ei anneta pudota kelkasta, vaan jokaista tuetaan myös aikuiseksi kasvamisen vaikeissa kohdissa.

Lue kuntavaaliohjelma: Kaikkien kaupunki – 30 aloitetta yhdenvertaisuudesta


Yleisohjelma

Tavoitteena yhdenvertainen yhteiskunta

Yleisohjelmamme esittelee puolueemme poliittisen linjan ja politiikan osa-alueet. Ohjelman läpileikkaavia periaatteita ovat syrjimättömyys, hyvinvointi ja inhimillinen turvallisuus.

Feministinen puolue on perustettu, koska perinteinen politiikka ei ole onnistunut ratkaisemaan seksismiä, rasismia ja muita syrjinnän muotoja. Otamme ohjelmassamme voimakkaasti kantaa ihmisoikeuksien puolesta. Nykyisen talouspolitiikan vaihtoehdoksi tarjoamme hyvinvointitalouden mallia, jossa julkisia investointeja ohjataan hoivaan, hyvinvointiin ja sosiaaliseen infrastruktuuriin eli yhteiskuntaa uudistaville ja runsaasti työllistäville aloille. Investoinnit lisäävät yhteistä sosiaalista hyvää ja sitä kautta kaikkien hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Lue yleisohjelma: Feministisen puolueen yleisohjelma