Henkilöstömuutoksia Feministisen puolueen valtuustoryhmässä

Feministisen puolueen toiseksi varavaltuutetuksi Helsingissä nousee Heidi Ahola, puolueen ensimmäisen varavaltuutetun Kukka Eskolan jättäessä tehtävänsä.

Kevään kuntavaaleissa varavaltuutetuksi Helsingissä valittu Kukka Eskola jättää tehtävänsä henkilökohtaisista syistä. Ero vahvistettiin tänään kaupunginvaltuuston kokouksessa. Puolueen toiseksi varavaltuutetuksi nousee HuK, valtiot. yo. ja Helsingin Feministisen puolueen hallituksen jäsen Heidi Ahola.

“Heidi Ahola toimii varajäsenenäni sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja on vahva lisä pieneen valtuustoryhmäämme. Kiitämme Kukkaa lämpimästi hyvästä puoluetoveruudesta viimeisen vuoden aikana ja huikeasta työstä puolueen vaalimenestyksen eteen”, sanoo puolueen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Katju Aro.

Read More
Veera Nurmenniemi
Feministinen puolue nimitti ensimmäisen työntekijänsä

Feministinen puolue nimitti poliittiseksi sihteerikseen Sara Mäkäräisen

Kevään kuntavaaleissa Helsingin kaupunginvaltuustoon läpimurtonsa tehnyt Feministinen puolue vahvistaa puolueorganisaatiotaan. Puolueen poliittiseksi sihteeriksi nimitettiin VTM Sara Mäkäräinen. Kyseessä on samalla puolueen ensimmäinen rekrytointi.

Read More
Katju Aro
Puoluekokouksesta alkaa Feministisen puolueen eduskuntavaalityö

Espoossa järjestetään viikonloppuna kautta aikain ensimmäinen Feministisen puolueen puoluekokous. Sunnuntaina puolueelle äänestetään uusi puheenjohtajisto.

Kevään kuntavaaleissa läpimurtonsa tehneellä Feministisellä puolueella on viikonloppuna edessään historiansa ensimmäinen puoluekokous. Espoossa järjestettävään puoluekokoukseen odotetaan noin viidesosaa puolueen 600 jäsenestä.

“Puoluekokous käynnistää matkamme kohti eduskuntavaaleja. Meillä on kaksi vuotta aikaa kasvattaa puoluetta valtakunnalliseksi ja eduskuntavaalivalmiuteen. Puolueen ensimmäinen vuosi ja kevään vaalivoitto antavat hyvän startin tälle työlle,” puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

Read More
Veera Nurmenniemi
Kannanotto: Uusi translaki nyt

Feministinen puolue vaatii translain uudistuksen toimeenpanoa vielä tällä hallituskaudella. On kestämätöntä, että juhlapuheissa ihmisoikeuksiin sitoutuneen valtion johto ei suostu korjaamaan nykylain jyrkästi eriarvoistavia ja ihmisoikeuksia rikkovia käytäntöjä, joista Suomi on saanut useita huomautuksia.

Lakiuudistuksen tulee olla kokonaisuudistus, joka takaa kaikille yhdenvertaisen kohtelun yhteiskunnan eri instituutioissa ja joka ei aseta ketään eriarvoiseen asemaan hänen sukupuolensa perusteella. Lakiuudistuksen kantavaksi periaatteeksi tulee ottaa itsemäärämisoikeuden toteutuminen. Mikään vähempi ei riitä.

Read More
Katju Aro
Feministisen puolueen luottamuspaikat jaettiin

Feministinen puolue tulee vaikuttamaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa, nuorisojaostossa ja tasa-arvotoimikunnassa sekä neljässä muussa luottamustehtävässä. Valtuuston neuvotteluryhmä ja Helsingin toimintaryhmä valitsivat luottamushenkilöt neuvoteltuihin paikkoihin kokouksessaan maanantaina.

Read More
Katju Aro
Hyvinvoinnin edistäminen ja syrjinnän estäminen feministien tehtäviksi valtuustossa

Feministinen puolue on tyytyväinen ensimmäisissä luottamuspaikkaneuvotteluissaan saavuttamaansa neuvottelutulokseen. Neuvottelut päättyivät Helsingin kaupungintalolla eilen. Puolue onnistui neuvottelemaan tukea laajan poliittisen edustavuuden periaatteelle ja sai vahvistettua yhden valtuutetun ryhmille paikkoja valmistelevissa toimielimissä.Feministinen puolue tulee jatkossa vaikuttamaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa, nuorisojaostossa ja tasa-arvotoimikunnassa. Puolue tavoitteli näitä paikkoja, koska se pääsee niissä vaikuttamaan parhaiten kuntavaaliohjelmassa esiteltyjen tavoitteidensa toteutumiseen.

Read More
Katju Aro
Här hittar du alla våra kandidater på olika orter

Feministiska partiets kandidater i kommunalvalet enligt ort i Esbo, Helsingfors, Lojo, Borgå, Riihimäki, Tövsala, Tammerfors, Åbo och Vanda:

ESBO
652 Acquah, Sirpa, socionom YH
653 Haapala, Maija, socionom, studerande i samhällsvetenskap
654 Hiltunen, Aino-Maija, FM, planerare
655 Kärkkäinen, Hanni, företagare

HELSINGFORS
2 Ahola, Heidi, studerande i statsvetenskap
3 Aro, Katju, Feministiska partiets ordförande, grafisk designer
4 Brandt, Pia, FM, lärare
5 Eklund Nhaga, Laura, studerande
6 Elomaa, Laura, TM, kundrådgivare
7 Eskola, Kukka, frivilligarbetare, rehabiliteringsklient inom mental hälsa
8 Jensen, Anna, forskare och doktorand
9 Kamppila, Tuuli, EM
...

Read More
Cy Snellman
Täältä löydät kaikki ehdokkaamme paikkakunnittain

Feministisen puolueen kuntavaaliehdokkaat paikkakunnittain järjestyksessä Espoo, Helsinki, Lohja, Porvoo, Riihimäki, Taivassalo, Tampere, Turku, Vantaa:

ESPOO
652 Acquah, Sirpa, sosionomi AMK
653 Haapala, Maija, sosionomi, yhteiskuntatieteiden yo
654 Hiltunen, Aino-Maija, FM, suunnittelija
655 Kärkkäinen, Hanni, yrittäjä

HELSINKI
2 Ahola, Heidi, valtiotieteiden ylioppilas
3 Aro, Katju, Feministisen puolueen puheenjohtaja, graafinen suunnittelija
4 Brandt, Pia, FM, opettaja
5 Eklund Nhaga, Laura, ylioppilas
6 Elomaa, Laura, TM, palveluneuvoja
7 Eskola, Kukka, vapaaehtoistyöntekijä, mielenterveyskuntoutuja
8 Jensen, Anna, tohtorikoulutettava tutkija
9 Kamppila, Tuuli, KTM
...

Read More
Veera Nurmenniemi
F*NO! kutsuu nuoret mukaan Feministisen puolueen toimintaan

Feministisen puolueen nuorten ja opiskelijoiden toimintaryhmä F*NO! perustettiin torstaina 2.3. yli 20 nuoren voimin. Tilaisuuteen Helsingin Leipätehtaalle saapui osallistujia Vaasasta saakka.

Nuorisoryhmän alullepanijat Feministisen puolueen hallituksen nuoret jäsenet ja ehdokkaat Pazilaiti Simayijiang, Laura Eklund Nhaga ja Nelli Ruotsalainen haluavat ryhmän kautta rohkaista myös nuoria mukaan päätöksentekoon ja uuden puolueen toimintaan.

- Mielestämme vain nuoret itse voivat ymmärtää nuorten tarpeita ja toiveita huomiselle. Siksi myös nuoret on saatava mukaan päätöksentekoon, Simayijiang sanoo.

Read More
Veera Nurmenniemi
Puheenjohtajalta: Tältä näyttää kaikkien kaupunki

Feministisen puolueen politiikan kärkiä ovat sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja inhimillinen turvallisuus. Nämä kolme politiikan aluetta näkyvät myös kuntavaaliohjelmassamme, jonka teema on: kaupunki kuuluu kaikille. Kun kaupunki on hyvä myös sen haavoittuvimmassa asemassa olevalle asukkaalle, se on hyvä meille kaikille. 

Read More
Katju Aro
Feministinen puolue parantaisi pakolaisten ja paperittomien asemaa

Feministisen puolueen kuntavaaliohjelmassa kaupunki kuuluu kaikille: lapsille ja nuorille, siirtolaisille, asunnottomille, vanhuksille ja vammaisille ihmisille. Puolue asettaa ehdokkaita yhdeksällä paikkakunnalla. Kuntavaaliohjelma julkaistaan tiistaina.

”Kuntien tulee ottaa aiempaa paremmin huomioon asukkaiden erilaiset tarpeet. Oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen, terveelliseen ympäristöön ja yhdenvertaisiin palveluihin ovat perusoikeuksia. Jokaisella on myös oikeus saada hätätilanteessa välttämätön toimeentulo ja katto pään päälle”, Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

Read More
Veera Nurmenniemi
Fler nya kandidater! Nu även i Tammerfors, Riihimäki, Borgå och Lojo

De nya kandidaterna innebär att vi nu deltar i kommunalvalet på nio orter.

Som kandidat för partiet i kommunalvalet i Tammerfors deltar Annamaija Saarela och från Riihimäki Taija Kostia-Hakola. Som vår kandidat i Borgå deltar Anu Saari-Gomez och i Lojo Hanna Maria Ruoste. Den här veckan har vi även fått nya kandidater i andra städer. Ny partikandidat i Åbo är Panda Eriksson. I Vanda kandiderar även Paula Cruz och i Esbo Hanni Kärkkäinen för Feministiska partiet. Nya kommunalvalskandidater i Helsingfors är Pia Brandt, Tuuli Kamppila, Haka Kekäläinen, Marjo-Sisko LindstedtIrmeli Laitinen och Eva Persson.

Read More
Cy Snellman
Lisää ehdokkaita! Nyt mukana Tampere, Riihimäki, Porvoo ja Lohja

Uusien ehdokkaiden myötä osallistumme kuntavaaleihin jo yhdeksällä paikkakunnalla.

Puolueen kuntavaaliehdokkaaksi Tampereelta lähtee Annamaija Saarela ja Riihimäeltä Taija Kostia-Hakola. Porvoossa ehdokkaaksi asettuu Anu Saari-Gomez ja Lohjalla Hanna Maria Ruoste. Saimme tällä viikolla uusia ehdokkaita myös muista kaupungeista. Turussa mukaan ilmoittautui Panda Eriksson. Vantaalla puoluetta edustaa nyt myös Paula Cruz ja Espoossa Hanni Kärkkäinen. Helsingin uudet kuntavaaliehdokkaat ovat Pia Brandt, Tuuli Kamppila, Haka Kekäläinen, Marjo-Sisko Lindstedt, Irmeli Laitinen sekä Eva Persson.

Read More
Veera Nurmenniemi
Kandidater även i Esbo, Vanda och Åbo

Våra första kommunalvalskandidater i Esbo, Vanda och Åbo är nu bekräftade. Vi deltar alltså i valet på åtminstone fyra orter.

Kandidaterna i Esbo är Aino-Maija Hiltunen, Sirpa Acquah och Maija Haapala. I Vanda är våra kandidater Katja Mölsä, Päivi Helakallio-Ranta och Anne Kolehmainen. Mari Säisä och Maria “Rittis” Ikola är våra kandidater i Åbo och Seidi Haarla i Taivassalo. Vid partistyrelsens möte onsdagen den 15 februari bekräftades även Aulikki Isra Lehtinen som partiets kandidat i Helsingfors.

Read More
Veera Nurmenniemi
Ehdokkaita myös Espooseen, Vantaalle ja Turkuun

Ensimmäiset kuntavaaliehdokkaamme Espoossa, Vantaalla ja Turussa ovat vahvistuneet. Osallistumme vaaleihin nyt ainakin neljällä paikkakunnalla.

Espoon ehdokkaat ovat Aino-Maija Hiltunen, Sirpa Acquah ja Maija Haapala. Vantaan listalta osallistuvat Katja Mölsä, Päivi Helakallio-Ranta sekä Anne Kolehmainen. Turussa puoluetta edustavat Mari Säisä ja Maria “Rittis” Ikola sekä Taivassalossa Seidi Haarla. Puoluehallituksen kokouksessa keskiviikkona 15. helmikuuta vahvistui myös Aulikki Isra Lehtisen osallistuminen Helsingin listalta.

Read More
Veera Nurmenniemi
Våra första kommunalvalskandidater i Helsingfors!

Stolt tillkännager vi våra första kandidater i Helsingfors.

Partistyrelsen godkände på måndagen 6.2. sammanlagt 17 kandidater som representerar partiet i kommunalvalet i Helsingfors. Kandidaterna är Heidi Ahola, Katju Aro, Laura Eklund Nhaga, Laura Elomaa, Kukka Eskola, Anna Jensen, Annu Kemppainen, Johannes Koski, Tintti Laiho, Vlada Petrovskaja, Katriina Rosavaara, Nelli Ruotsalainen, Pazilaiti Simayijiang, Carmen Villman, Vilma Virtanen, Salome Vähämäki samt Oskar Yrjölä.

Vi söker fortfarande kandidater och fortsätter med det ända till slutet av februari, då våra slutgiltiga kandidatlistor levereras till justitieministeriet.

Read More
Veera Nurmenniemi
Ensimmäiset kuntavaaliehdokkaamme Helsingissä!

Ylpeänä julkistamme ensimmäiset ehdokkaamme Helsingissä.

Puoluehallitus hyväksyi maanantaina 6.2. yhteensä 17 ehdokasta edustamaan puoluetta kuntavaaleissa Helsingissä. Ehdokkaat ovat Heidi Ahola, Katju Aro, Laura Eklund Nhaga, Laura Elomaa, Kukka Eskola, Anna Jensen, Annu Kemppainen, Johannes Koski, Tintti Laiho, Vlada Petrovskaja, Katriina Rosavaara, Nelli Ruotsalainen, Pazilaiti Simayijiang, Carmen Villman, Vilma Virtanen, Salome Vähämäki sekä Oskar Yrjölä.

Ehdokashakumme on edelleen käynnissä ja jatkuu helmikuun loppuun saakka, jolloin lopulliset ehdokaslistat toimitetaan oikeusministeriölle.

 

Read More
Veera Nurmenniemi
Feministiska partiets program även på svenska!

Feministiska partiet samlade på rekordtid in de 5 000 anhängarkort som krävdes för registrering. I samband med att partiföreningen lämnade in ansökan om registrering av partiet den 13 december publicerades partiets första politiska program. Partiet infördes i partiregistret den 11 januari 2017.

I partiprogrammet presenteras riktlinjerna och delområdena för Feministiska partiets politik. Programmets genomgående teman är icke-diskriminering, välfärd och mänsklig trygghet. Partiet anser att de traditionella partierna inte har lyckats bekämpa sexism, rasism och övriga former av diskriminering och att det därför finns ett behov av feministisk politik.

Read More
Veera Nurmenniemi
Partiet är registrerat – nu behövs kandidater!

Feministiska partiet inleder sin verksamhet som officiellt parti. Justitieministeriet godkände partiets registreringsansökan och partiet infördes i partiregistret tisdagen den 10 januari. Det nya partiet letar nu efter kandidater för kommunalvalet i Helsingfors. I mån av möjlighet ställer partiet upp kandidater även i andra städer.

“Vi har som mål att få åtminstone en kandidat invald i Helsingfors. Rösttröskeln är dock hög för ett litet parti. Nu letar vi efter entusiastiska kandidater och stödtrupper för att delta i kampanjarbetet”, säger Katriina Rosavaara, partiets vice ordförande.

Read More
Katju Aro