F!_ryhmäkuva_pieni.jpg

Avoimet vapaaehtoistehtävät

 

Feministinen puolue etsii vapaaehtoista viestintäpäällikköä. Viestintäpäällikkö vetää puolueen viestintätiimiä. Tehtäviin kuuluu viestinnän suunnittelua ja kehittämistä yhdessä muiden viestijöiden kanssa, viestintäkampanjoiden toteuttamista ja ideointia sekä viestinnän eri tiimien koordinointia. Viestintäpäällikkö pitää langat käsissään puolueen viestinnän kokonaiskuvasta. Tehtävään toivotaan henkilöä, joka on kiinnostunut laaja-alaisesti feminismistä ja poliittisesta vaikuttamisesta ja jolla on aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä.

Henkilö vastaa itse työnsä aikatauluttamisesta ja suunnittelusta. Kiinnostuitko? Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelosi osoitteeseen tiimi@feministinenpuolue.fi.

Huom! Puolue ei saa valtion puoluetukea, ja toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen.

vIESTINTÄpäällikkö


Vapaaehtoiskoordinaattori

Feministinen puolue hakee innostunutta ja innovatiivista vapaaehtoiskoordinaattoria vastaamaan puolueen vapaaehtoistoiminnasta ja sen kehittämisestä. Koordinaattori vastaa vapaaehtoisten rekrytoinneista ja perehdytyksestä. Tehtävänä on pyrkiä sitouttamaan ja motivoimaan vapaaehtoisia sekä kartoittaa mahdollisia koulutustarpeita.

Vapaaehtoiskoordinaattori vastaa vapaaehtoisille suunnatusta viestinnästä ja sen toteuttamisesta sekä toimii uusien vapaaehtoisten kontaktihenkilönä, ohjaten nämä oikeiden tiimien, toimintaryhmien tai projektien pariin.

Mikäli innostuit tehtävästä, lähetä meille lyhyt esittely itsestäsi ja osaamisestasi osoitteeseen tiimi@feministinenpuolue.fi.


Feministinen puolue etsii vapaaehtoista varainhankkijaa. Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa puolueen varainhankintaa sekä kartoittaa erilaisia keinoja hankkia varoja, joiden avulla voidaan rakentaa feministisempää tulevaisuutta. Toivomme tehtävään henkilöä, jolla on varainhankinnan kokemusta ja vahva sitoumus Feministisen puolueen tavoitteisiin.
Voit suunnitella itse työsi aikataulun ja halutessasi voit myös rekrytoida muita vapaaehtoisia tiimiisi.

Lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus ja esittely itsestäsi osoitteeseen tiimi@feministinenpuolue.fi.

Huom. Puolue ei saa valtion puoluetukea, ja toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen.

Varainhankkija


Feministinen puolue etsii vapaaehtoista tapahtumatuottajaa. Tehtävänä on osallistua yhteisötiimiin, jonka tavoitteena on jäsenmäärän kasvattaminen ja feministisen toimintakulttuurin valtakunnallinen jalkauttaminen. Toivomme sinulta kykyä osallistua tapahtumien ideointiin ja toteuttamiseen sekä sitoutumista Feministisen puolueen arvomaailmaan.

Lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus ja esittely itsestäsi osoitteeseen tiimi@feministinenpuolue.fi.

Huom. Puolue ei saa valtion puoluetukea, ja toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen.

Tapahtumatuottaja


SOMEVIESTIJÖITÄ

 

Feministinen puolue etsii vapaaehtoisia someviestijöitä tuottamaan sisältöä puolueen sosiaalisen median kanaviin. Oletko sinä osaava viestijä ja tottunut käyttämään eri sosiaalisen median kanavia? Tehtäviin kuuluu someviestinnän suunnittelua yhdessä muiden viestijöiden kanssa ja päivitysten toteuttamista yhteisten suunnitelmien mukaisesti. Someviestijät toimivat puolueen somevastaavan koordinoimassa sometiimissä ja tekevät yhteistyötä myös muiden viestinnän vapaaehtoisten kanssa. Henkilöt vastaavat itse työpanoksensa aikatauluttamisesta ja suunnittelusta. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kerro osaamisestasi: tiimi@feministinenpuolue.fi

Huom! Puolue ei saa valtion puoluetukea, ja toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen.

 

 

Oletko kiinnostunut muista vapaaehtoistehtävistä Feministisessä puolueessa? Ota rohkeasti yhteyttä tiimi@feministinenpuolue.fi.